Thursday, November 19, 2009

Beriman kepada hari akhirat

"Sesungguhnya hari Kiamat itu tetap akan datang, tidak ada syak padanya, dan sesungguhnya Allah menghidupkan semula orang yang di dalam kubur.”

(Surah al-Hajj, ayat 7).

Beriman kepada hari Akhirat dan segala perkara yang berlaku dalamnya seperti manusia dibangkitkan semula, adanya perbicaraan dan sebagainya adalah sebahagian daripada rukun iman.

Ia wajib diyakini dengan sepenuh hati walaupun tidak diketahui bila ia berlaku. Keyakinan ini bersepadu antara akhlak, perundangan dan sistem hidup.

Kesemua elemen ini terangkum dalam maksud Islam yang menjadi nikmat yang disempurnakan kepada manusia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang hari akhirat; lalu Baginda s.a.w berkata

"Jangan kamu bertanya tentang hari akhirat, sesungguhnya Allahlah yang lebih mengetahui"

No comments:

Post a Comment