Tuesday, May 5, 2009

ﻋﻤﺮﻩ

Pembuka Tirai


Umrah (ﻋﻤﺮﻩ) ialah mengunjungi Baitullah di Makkah dan melakukan ihram, tawaf, sa'i dan bertahallul mengikut tertib.
Umrah adalah fardhu seperti Haji. Ini adalah pendapat al-Imam as-Syafie r.a. yang al-Azhar. Ijmak Ulama mengatakan bahawa hanya wajib dilakukan sekali sepanjang hayat bagi orang yang mampu kecuali orang yang bernazar, maka dia wajib memenuhi nazarnya.

Ibnu Umar r.a telah berkata :
“Tidak ada seorang pun kecuali di wajibkan atasnya satu kali haji dan Umrah”. (Riwayat Bukhari).

Dalil daripada al-Quran ialah firman Allah Taala:
"Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah" (Al-Baqarah 196).

Sabda Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan sanad yang sahih daripada Aisyah r.a. katanya: Aku berkata :
"Wahai Rasullah,apakah wanita wajib berjihad?". Sabda Baginda: "Ya, jihad yang tiada peperangan padanya iaitu haji dan umrah".

Niat Ihram, Tawaf dan Sa'i tidak boleh dilakukan di mana-mana tempat lain melainkan di tempat yang ditetapkan. Iaitu niat ihram di Miqat, tawaf 7 pusingan mengelilingi Kaabah di dalam Masjidil Haram dan bersa'i 7 kali bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Terakhir sekali bertahallul iaitu bercukur atau mengunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai selepas itu, segala larangan dalam Ihram menjadi halal sepertimana sebelum beliau berihram.

Beza Umrah dengan Haji ialah Umrah boleh dilaksanakan sepanjang tahun tetapi Haji hanya boleh dilakukan pada bulan Haji iaitu bulan Zulhijjah sahaja, dan hari kemuncaknya ialah pada hari Tasyrik 9,10,11,12 dimana jemaah berkumpul di Padang Arafah dan Mina.

Pada zaman sekarang Kerajaan Arab Saudi menetapkan mana jemaah umrah mestilah mengikut muassasah umrah dan memohon visa umrah melalui agensi umrah. Tiada lagi permohonan Visa umrah dapat dilakukan di Kedutaan Arab Saudi secara individu.

Rasullah saw telah bersabda “Orang Orang yang berhaji dan Umrah adalah para Utusan Allah swt dan para pengunjungNya. Bila mereka memohon kepadaNya, maka Dia akan mengampuni mereka, bila mereka berdoa, maka Dia akan mengabulkan doa mereka, dan bila mereka memohon syafaat,maka mereka akan di beri syafaat” (Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah dan Ibnu Hibban)


Firma Allah swt: “Dan serukanlah kepada umat manusia supaya mengerjakan ibadat Haji nescaya mereka akan datang beramai ramai mengunjungi rumah Engkau Baitullahil Haram, dalam keadaan ada yang berjalan kaki dan ada yang mengenderai berbagai jenis unta yang kurus dari segenap pelusuk dan rantau yang jauh”
(Surah Al-Hajj: 27).


No comments:

Post a Comment